Huisartsenpraktijk Johan de Witt & Cornelis is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0264422991/0264433170 Optie 1
Spoednummer: 0264422991/0264433170 Optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Regels & Afspraken

Deze regels zijn:

 • Alle medewerkers van onze praktijk moeten met respect behandeld worden.

 • Verbale en fysieke bedreiging of agressie zijn onacceptabel.

 • Een patiënt wordt altijd aangesproken als zijn gedrag niet acceptabel is. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

 • Er wordt altijd een notitie in het dossier gemaakt.

 • Bij agressie moet de patiënt excuus aanbieden aan de betrokken medewerker (bij voorkeur persoonlijk, eventueel via de eigen huisarts).

 • Een patiënt die zich verbaal agressief gedraagt, krijgt een ‘gele kaart’.

 • Als een patiënt zich nogmaals agressief gedraagt, wordt hij uitgenodigd voor een gesprek bij de huisarts. Verslag van dit gesprek komt in het dossier.

 • Bij herhaaldelijke verbale agressie, waarbij de patiënt zowel mondeling als schriftelijk hierop aangesproken is, maar zijn gedrag niet verbetert, kan de huisarts  de behandelrelatie  beëindigen.

 • Bij fysieke agressie zegt de huisarts de behandelrelatie op. Hier hoeft geen waarschuwing aan vooraf te zijn gegaan.

 • Opzeggen van de behandelrelatie gebeurt in de regel na overleg van de huisarts met een jurist van de KNMG. Opzeggen geschiedt schriftelijk en de patiënt krijgt hierna 2 weken de tijd om zich bij een andere huisarts in te schrijven. De huisarts van onze praktijk zal hier zo nodig behulpzaam in zijn. In de overgangsperiode blijft de patiënt ingeschreven en kan hij een beroep doen op medische hulp. De huisarts kan in de overgangsperiode echter  één van de andere huisartsenpraktijken vragen de zorgvraag over te nemen om medewerkers en zichzelf in bescherming te nemen.

 • Bij ernstige verbale en alle vormen van fysieke agressie wordt aangifte gedaan bij de politie. 

NHG geaccrediteerde praktijk

accr

Contact

Telefoon 026-4422991
 

Huisartsenpraktijk Johan de Witt & Cornelis

Johan de Wittlaan 37a
6828 XC ARNHEM
Telefoon:
026-4422991
2e Telefoon:
026-4427704
Fax:
026-3892843
Routebeschrijving >